SAMEN TEGEN ARMOEDE

Covid-19 startte als een gezondheidscrisis maar werd al snel ook een economische crisis. Zelfstandigen en ondernemers moesten de deuren sluiten en vele werknemers verloren al dan niet tijdelijk hun job. Voor kwetsbare huishouden betekent dit inkomensverlies dat zij in de problemen kunnen raken. Doordat zij geen financiële buffer hebben, dreigen zij in armoede terecht te komen.

De lokale besturen waren zoals steeds de eerste om deze signalen oppikken. Hun OCMW’s zagen de afgelopen weken het aantal aanvragen om financiële ondersteuning immens toenemen. Leeflonen werden toegekend en voedselpakketten uitgedeeld. De Vlaamse regering besliste daarom om werk te maken van een corona-armoedeplan dat bestaat uit drie maatregelen waarvoor 45 miljoen vrij gemaakt wordt.

Twee van de drie maatregelen en 30 miljoen euro zijn daarbij rechtstreeks voor de lokale besturen bestemd. Dat zij als eerste armoedesignalen oppikken bewijst immers dat zij het best weten wat de noden zijn van hun inwoners. En bijgevolg ook het best geplaatst zijn om te voorkomen dat kwetsbare huishouden geconfronteerd worden met armoede. Om die reden worden de lokale besturen ook maximaal vrij gelaten om invulling te geven aan beide maatregelen.

15 miljoen voor lokaal sociaal beleid

De eerste 15 miljoen is gericht op de versterking van het lokale sociale beleid. Hiermee kunnen projecten uitgebreid of uitgerold worden die gericht zijn op kwetsbare huishoudens. Steden en gemeenten kunnen hier op verschillende manieren mee aan de slag gaan. Zo kunnen initiatieven gericht zijn op (bijkomende) financiële ondersteuning, maar evengoed ook op een versterking van de trajectbegeleiding op maat. Daarbij kan uiteraard op zoek gegaan worden naar samenwerking met andere lokale partners zoals armoedeorganisaties om zo werk te maken van een outreachende aanpak en rechtenverkenning.

15 miljoen voor consumptiebudget

De tweede 15 miljoen voorziet in een consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens. Steden en gemeenten kunnen dit budget gebruiken om via lokale voucherbonnen kwetsbare gezinnen en alleenstaanden met een laag inkomen tijdelijk financieel te ondersteunen. Wat de financiering betreft, zal nog in overleg gegaan worden met de VVSG voor de nodige praktische afspraken. Maar er zijn al verschillende praktijkvoorbeelden voorhanden.   

Verschillende lokale besturen hebben immers al initiatieven genomen om de lokale economie te ondersteunen via een consumptiebonnensysteem, een voordelenpas, of dergelijke. In dat geval kan dit bestaande vouchersysteem ingezet worden voor kwetsbare huishoudens. Maar evengoed kan ook een nieuw systeem uitgewerkt worden. Aan steden en gemeenten om ook hier weer op maat van hun specifieke noden de contouren van de kwetsbare doelgroepen, de wijze van toekenning en de waarde van de bonnen vastleggen.

INFORMATIE

Klik hieronder voor een overzicht per lokaal bestuur. 

PRAKTIJKVOORBEELDEN