Crowd control via sluissysteem 

 • Werk met een sluissysteem van stewards/stadswachten die mensen tegenhouden als het te druk wordt (ook daar toezien op social distancing)  

 • Bv. Genk zet stewards in van de voetbalclub, die nu geen werk hebben, In Brussel geven stewards die crowd control organiseren een dosis handgel.  

 • Gebruik stadspersoneel om handelszaken (en later mogelijks ook horecazaken) te ondersteunen, adviseren en controleren bij respecteren social distancing: 

 • Verspreiden van digitale of fysieke sjablonen van ‘voetafdrukken’, pijlen, … die handelaars aanbrengen in hun zaak.  

 • Ter beschikking stellen uitleenmateriaal voor wachtrijen zoals nadarhekken, paaltjes, tafels, desinfectie-eilanden enz.   

 • De evenementen- en/of beveiligginssector kan hierbij betrokken worden. Hun personeel heeft de ervaring om dit alles in goede banen te leiden.

 • Contact beroepsfederatie van de eventsector:  

Bruno Schaubroeck                                                              

Bruno@event-confederation.be                                       

                0475 288 304                                                              

 

 

 

Stijn Snaet

stijn@event-confederation.be 

0475 703 676

Contact beroepsfederatie van de beveiligingssector: 

info@apeg-bvbo.be 

+32 2 313 87 04

 

Spreiding in tijd

 • Om zoveel mogelijk social distancing aan te moedigen, is het van belang dat we een spreiding hebben van de beschikbare momenten waarop mensen kunnen gaan winkelen. Door deze flexibiliteit toe te kennen aan zelfstandigen (binnen de federale krijtlijnen), kunnen zij meer klanten ontvangen.   

 • Sta bijvoorbeeld toe het sluitingsuur te verlaten of hun sluitingsdag te verplaatsen.    

 • Dit zou zowel in richting van dag- als nachtwinkels werken waardoor het aanbod vergroot wordt in functie van social distancing én zelfstandigen langer kunnen openhouden.   

 • Parkeerbeleid : moedig kortparkeren aan door een ‘shop & go’-beleid in winkelgebieden. 

  

Spreiding in ruimte  

 • Creëer extra ruimte door straten tijdelijk verkeersvrij te maken. 

 

 • Voorzie voetpaden bij het aanschuiven om in winkels  

 • Plaats barrières om fysieke afstand te creëren, bv. met nadarhekken of strobalen  

 • Maak een circulatieplan en organiseer éénrichtingsverkeer op de wandelpaden m.b.v. signalisatie (borden, stickers, auditieve boodschappen)   

  

Communicatie 

 • Verspreiden van best practices  via nieuwsbrieven, interne communicatietools naar ondernemers, enz. (bv. contactloos betalen, hygiënetips,…).   

 • Communicatiekanalen inzetten om ‘contactschuwe’ handel te stimuleren  

 • Promotie maken voor take away  

 • Promotie maken voor lokaal online handelsplatform  

 • Aansporen om (ook gesloten) lokale handel en horeca te steunen door aankoop van cadeaucheques (instrument voor relance vanwege hun uitgesteld karakter)