Digitale crowd control 

Wat?

 

 • Data en ICT-tools kunnen helpen bij een gecontroleerde en veilige opening van winkels  

Hoe?

 • Monitoren = via ICT-tools data realtime verzamelen die, bijvoorbeeld, de drukte en bewegingsstromen in kaart brengen of die social distancing monitoren  

 • Verwerken en sturen = data actief gaan gebruiken en zo drukte beheersen, stromen sturen en ingrijpen indien de veiligheid in gedrang komt  

  

Welke data en ICT-tools; bijvoorbeeld:   

 • Data uit gebruik van camera’s  

 • Telecomdata  

 • Floating car data = bestaan in hun ruwe vorm uit gps-gegevens van smartphones, navigatiesystemen en trackingsystemen  

 • Tellussen  

 • Monitoringsystemen die deze data integreren en waarop sturing vervolgens mogelijk wordt 

  

Randvoorwaarden:

  

 • Doelen en instrumenten goed bepalen: sommige data zijn niet fijnmazig genoeg voor metingen  op straatniveau.   

 • Betrouwbaarheid van de data: rekenschap geven van wat je er mee kan en niet kan

 • Respect voor de privacy en geldende regelgeving terzake is cruciaal 

 • Over data-infrastructuur beschikken  

 • Capaciteit hebben om de data te gebruiken en er op het terein mee te sturen: monitoren is niet genoeg. 

Inspiratie:

Meer informatie:

Goede praktijken: