Voorzorgsmaatregelen

Vlaanderen helpt. Dat is waar we hier allen samen voor gaan. Die solidariteit is enorm. En siert ons.
Maar natuurlijk kunnen we anderen pas helpen door in de eerste plaats ook onszelf te beschermen.

Zo is het in de eerste plaats noodzakelijk dat we de hygiënische voorschriften opvolgen.

Maar ook om stil te staan bij mogelijke gevolgen van bepaalde acties. In grote groep kindjes opvangen bijvoorbeeld, kan al snel leiden tot gevaar voor besmetting. Wanneer je de hond uitlaat van een bejaarde buur, zorg dan ook hier dat je anderhalve meter afstand bewaart van de buur.
Ga je om inkopen, dan kan je die ook aan de deur zetten en nog een gesprekje voeren via telefoon of WhatsApp. 
Mogelijkheden genoeg om te helpen én tegelijkertijd de veiligheidsvoorschriften op te volgen:

  1. Was je handen regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) met water en zeep. 

  2. Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.

  3. Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.

  4. Vermijd om handen te geven. Begroet elkaar met een zwaai of met de elleboog.

  5. Blijf zeker thuis als je ziek bent. Ga niet naar het werk!

  6. Vermijd zelf nauw contact met zieke personen.

  7. Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.

 

FAQ voor de vrijwilliger

Iedereen mag vrijwilligen vanaf het jaar waarin hij of zij 16 wordt. 
Sommige mensen moeten eerst nog wat zaken in orde brengen. Dit zijn mensen die:


•    werkloos of bruggepensioneerd zijn 
•    een leefloon krijgen via het OCMW
•    een uitkering krijgen van de mutualiteit 


Meer informatie over wat er allemaal van je verwacht wordt?