Vrijwilligerswet

De wet op vrijwilligerswerk omschrijft duidelijk wat vrijwilligerswerk inhoudt. In mensentaal: vrijwilligers geven uit vrije wil, onbetaald een stuk van hun tijd aan een organisatie. We spreken van vrijwilligerswerk als:

  • mensen zich inzetten in een organisatie die geen winst nastreeft;

  • ze dit onbezoldigd doen: vrijwilligerswerk wordt nooit betaald. Vrijwilligers mogen wel een kostenvergoeding ontvangen, maar volgens strikte regels.

  • ze dit vrijwillig doen: niemand kan gedwongen worden om vrijwilligerswerk te doen. Een stage, een PWA-opdracht, gemeenschapsdienst of een alternatieve sanctie,… is daarom geen vrijwilligerswerk volgens de wet.

Voor alle informatie omtrent de vrijwilligerswet kan u terecht op https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/wetgeving/wat-is-vrijwilligerswerk/

 

De mensen die zich willen inzetten in het kader van Vlaanderen Helpt, doen dat in opdracht van de Vlaamse Overheid. De Vlaamse Overheid zorgt ervoor dat je, als je vrijwilligt in dit verband , verzekerd bent.

Je gratis verzekeren als vrijwilliger? 

Tot nu toe konden enkel verenigingen een gratis vrijwilligersverzekering afsluiten bij het Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk. We maken het nu ook voor individuele burgers mogelijk om dergelijke verzekering aan te gaan en je te verzekeren voor lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand tijdens je vrijwilligerswerk. Al meer dan 5.000 vrijwilligers sloten een gratis verzekering af. Klik hier voor meer info over de verzekering. 

Je registreren als medisch vrijwilliger? 

Naar aanleiding van de verdere verspreiding van het coronavirus kunnen woonzorgcentra, ziekenhuizen en huisartsenkringen (nu of op termijn) extra medische ondersteuning gebruiken.

Wie zijn of haar steentje wil bijdragen kan zich aanmelden door op onderstaande link te klikken.

Organisatie zoekt

vrijwilliger 

Heel wat organisaties zetten warme acties op, dit kunnen ze niet alleen en daarom zijn ze op zoek naar vrijwilligers. 

Wie zijn of haar steentje wil bijdragen kan zich aanmelden door op onderstaande link te klikken.