Lokale BRONOPSOPORING EN contactoNDERZOEK

Lokale BRONOPSOPORING EN contactoNDERZOEK

De Vlaamse Regering gaf op vrijdag 7 mei haar definitieve goedkeuring aan een wijzigingsbesluit  voor de lokale preventie, sensibilisering, bronopsporing, quarantaine coaching en contactonderzoek.

 

Het wijzigingsbesluit van 7 mei 2021 verlengt de subsidieperiode voor optie 1 en optie 2 tot 31 augustus 2021.

 

Volgende data werden door het wijzigingsbesluit aangepast:

 

Tabel.PNG

De opties en de bijhorende financiering zijn ongewijzigd:

 • optie 1: 

 • preventie, sensibilisering, bronopsporing en quarantaine coaching 

 • wordt gesubsidieerd van 1 april 2021 tot en met 31 augustus  2021 

 • een forfaitaire financiering op basis van het aantal inwoners van de gemeente: 0,125 euro per inwoner en per maand 

 • optie 2: 

 • preventie, sensibilisering, bronopsporing, quarantaine coaching en contactonderzoek 

 • wordt gesubsidieerd van 1 april 2021 tot en met 31 augustus 2021 

 • een forfaitaire financiering op basis van het aantal inwoners van de gemeente: 0,125 euro per inwoner en per maand 

 • een variabele subsidie van 40 euro per afgehandeld ticket van een nieuwe indexpatiënt en 20 euro per afgehandeld ticket van een nieuw hoogrisicocontact, met een maximum van 60 euro per afgehandeld ticket van een nieuwe indexpatiënt 

Klik hier voor de nota aan de Vlaamse Regering, hier voor het wijzigingsbesluit en hier voor het geconsolideerd besluit van de Vlaamse Regering.

Gemeentebesturen hebben volgende keuzemogelijkheden

 • heeft je bestuur een overeenkomst met het Agentschap Zorg en Gezondheid voor optie 1, dan kan je deze verlengen voor optie 1; 

 • heeft je bestuur een overeenkomst met het Agentschap Zorg en Gezondheid voor optie 2, dan kan je ofwel verlengen voor optie 2 of overstappen naar optie 1; 

 • je bestuur kan ook kiezen om de samenwerking stop te zetten; 

 • de samenstelling van verenigde besturen kan niet gewijzigd worden. 

 • Heeft je bestuur nog geen samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Zorg en Gezondheid hebben, dan kan je dit nog afsluiten voor optie 1.  

1) Mijn bestuur heeft al een samenwerkingsovereenkomst met AZG voor optie 1 en wil dit verlengen.

 

Wil jouw bestuur na 30 juni verder inzetten op optie 1, bezorg dan dit addendum, ingevuld en ondertekend, voor 31 mei 2021 aan het Agentschap Binnenlands Bestuur via het Loket voor lokale besturen (module berichtencentrum – als reactie op het bericht van ABB). 

Besturen die nog geen addendum instuurden m.b.t. de eerste verlengingsperiode (1 april tot 31 mei/30 juni), kunnen hun engagement bestendigen door het éénmalig insturen van dit addendum voor de volledige verlengingsperiode (1 april tot 31 augustus).

 

Besturen die al een addendum voor de eerste verlenging instuurden, zullen dat nogmaals moeten doen, voor 31 mei, voor een verlenging tot max. 31 augustus.

 

 

Bijkomende nuttige documenten: 

 

Na ondertekening van het addendum en eventueel het protocol ‘verdere maatregelen’ door AZG wordt dit terug aan het lokaal bestuur bezorgd via het berichtencentrum. 

Besturen die nu een samenwerkingsovereenkomst hebben met AZG voor optie 1 kunnen niet opschalen naar optie 2.  

 

2) Mijn bestuur heeft al een samenwerkingsovereenkomst met AZG voor optie 2 en wil dit verlengen voor optie 2 

Wil jouw bestuur na 31 mei verder inzetten op optie 2, bezorg dan dit addendum, ingevuld en ondertekend, voor 31 mei 2021 aan het Agentschap Binnenlands Bestuur via het Loket voor lokale besturen (module berichtencentrum – als reactie op het bericht van ABB). 

Besturen die nog geen addendum instuurden m.b.t. de eerste verlengingsperiode (1 april tot 31 mei/30 juni), kunnen hun engagement bestendigen door het éénmalig insturen van dit addendum voor de volledige verlengingsperiode (1 april tot 31 augustus).

 

Besturen die al een addendum voor de eerste verlenging instuurden, zullen dat nogmaals moeten doen, voor 31 mei, voor een verlenging tot max. 31 augustus.

 

Bijkomende nuttige documenten: 

 

Na ondertekening van het addendum en eventueel het protocol ‘verdere maatregelen’ door AZG wordt dit terug aan het lokaal bestuur bezorgd via het berichtencentrum. 

  

3) Mijn bestuur heeft al een samenwerkingsovereenkomst met AZG voor optie 2 en wil overstappen naar optie 1 

Wil jouw bestuur na 31 mei overschakelen naar optie 1, dan moet er een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met AZG afgesloten worden.  

Bijkomende nuttige documenten: 

De ingevulde en ondertekende documenten worden voor 31 mei 2021 aan het Agentschap Binnenlands Bestuur bezorgd via het Loket voor lokale besturen (module berichtencentrum – als reactie op het bericht van ABB). 

Na ondertekening van de overeenkomst door AZG wordt dit terug aan het lokaal bestuur bezorgd via het berichtencentrum. 

 

4) Mijn bestuur sluit voor het eerst een samenwerkingsovereenkomst af met AZG (optie 1) 

Besturen die nog geen samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Zorg en Gezondheid hebben, kunnen dit enkel afsluiten voor optie 1.

  

Besturen bezorgen de ingevulde en ondertekende samenwerkingsovereenkomst met de bijlagen voor 31 mei 2021 aan het Agentschap Binnenlands Bestuur via het Loket voor lokale besturen (module berichtencentrum – als reactie op het bericht van ABB. Graag alle documenten als afzonderlijke stukken opladen).  

Raadpleeg ook het gedetailleerd stappenplan

Na ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst en bijlagen door AZG worden de documenten terug aan het lokaal bestuur bezorgd via het berichtencentrum. 

 

5) Mijn bestuur verlengt de samenwerkingsovereenkomst met AZG niet (optie 1 en 2) 

Indien je bestuur de samenwerking met het Agentschap Zorg en Gezondheid niet wil verder zetten na 30 juni 2021 (optie 1), respectievelijk 31 mei 2021 (optie 2) bevestig je dit via een verklaring. Je bezorgt deze aan het Agentschap Binnenlands Bestuur (via de module berichtencentrum – als reactie op het bericht van ABB). 

 

Minimale veiligheidsnormen

De Algemene Verordening Gegevenbescherming (AVG) verplicht een lokaal bestuur om als verwerker alle  passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om een efficiënt veiligheidsniveau te kunnen waarborgen. De verplichting geldt in het bijzonder wanneer het gaat om gevoelige gegevens, zoals medische gegevens. In het kader van deze verplichting, die ook door de Vlaamse Toezichtcommissie Persoonsgegevens (VTC) aangehaald werd in haar advies over het ontwerp van besluit tot toekenning van de subsidie, vragen we de besturen om aandacht te hebben voor deze minimale veiligheidsnormen.​

 

Procedure aanvraag en uitbetaling subsidie

Heeft jouw bestuur een addendum of samenwerkingsovereenkomst voor lokale bron- en contactopsporing voor de periode van 1 april tot en met 31 augustus 2021? Om de bijbehorende subsidie te ontvangen, dien je uiterlijk 31 oktober 2021 een digitale aanvraag in bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. Het online evaluatieformulier is beschikbaar in de module Subsidiebeheer in het Loket voor lokale besturen.

Uiterlijk op 31 augustus 2021 wordt het voorschot (80%) van de forfaitaire subsidie uitbetaald. Uiterlijk op 31 januari 2022 wordt het saldo (20%) van de forfaitaire subsidie en 100% van de variabele subsidie (enkel voor optie 2) uitbetaald. 

FAQ

Klik hier voor de Frequently Asked Questions