LEVENSBESCHOUWINGEN

Vanaf 8 juni 2020 kunnen de collectieve uitoefening van de eredienst en de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging, evenals de individuele bezoeken van gebouwen der eredienst en van gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening gefaseerd heropstarten.

Daarbij moeten de nodige veiligheidsmaatregelen nageleefd worden:

  • 1.5 meter afstand houden, behalve voor personen die onder hetzelfde dak wonen

  • het vooraf bepalen van het maximum aantal personen per gebouw met 10m² per aanwezige persoon en een maximum van 100 personen per gebouw tot 30 juni.

  • Vanaf 1 juli wordt het maximum opgetrokken tot 200 personen per gebouw.

  • Fysieke aanrakingen van personen en van voorwerpen door verschillende deelnemers is niet toegestaan.

  • Noodzakelijke handhygiëne wordt voorzien bij de in- en uitgang en ter beschikking gesteld aan eenieder.

Het ondersteunen van de heropstart van de activiteiten van de levensbeschouwingen vraagt een lokale aanpak op maat waarbij dialoog voorop staat. Het lokaal bestuur is het best geplaatst om bij het uitwerken van initiatieven, acties en maatregelen rekening te houden met de lokale context.

Een overzicht van de maatregelen en richtlijnen voor elk van de erkende levensbeschouwingen vindt u hier terug (https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/corona)

shutterstock_1668914056.jpg