Lokale contactopsporing 

De Vlaamse Regering heeft op 13 november 2020 de juridische contouren vastgelegd van de lokale bronopsporing en het lokale contactonderzoek in het kader van de coronacrisis. Ze kent ook een specifieke subsidie toe aan de Vlaamse gemeenten ter ondersteuning van de bijkomende inzet in preventie, sensibilisering, bronopsporing, quarantainecoaching en contactonderzoek.

De lokale besturen kiezen in het kader van dit besluit tussen de volgende opties, met bijhorende financiering:

  • Optie 1: inzet in sensibilisering, preventie, bronopsporing en quarantainecoaching

    • een forfaitaire financiering op basis van het aantal inwoners van de gemeente: 0,125 euro per inwoner en per maand

  • Optie 2: inzet in sensibilisering, preventie, bronopsporing, quarantainecoaching en  contactonderzoek

    • krijgen voorgaande forfaitaire subsidie en daarnaast nog een variabele subsidie van 100 euro per afgehandeld ticket/werkorder van een nieuwe indexpatiënt, inclusief de werkorders/tickets van een evenwaardig aantal hoog risicopatiënten

 

Deze subsidie heeft betrekking op de periode van 1 november 2020 tot en met 31 maart 2021. 

Lokale besturen kunnen individueel een engagement nemen of kunnen zich ook verenigen.

#vlaanderenhelpt