Lokale relance

De crisis heeft ons land tot stilstand gebracht. Economie en samenleven vielen abrupt stil. Maar crises zorgen ook voor beweging. Het virus dwingt ons al onze menselijke creativiteit aan te wenden om antwoorden te formuleren op de obstakels die het opwerpt. En geen enkel bestuursniveau heeft de afgelopen weken bewezen creatiever te zijn dan onze steden en gemeenten.

Zij waren de ooggetuigen van de belemmeringen waar inwoners, gaande van zelfstandigen tot kwetsbaren, jongeren en mensen die hun job verloren op botsten. En gingen vervolgens mee op zoek naar oplossingen om economie en samenleving op een veilige manier opnieuw op te starten. 

Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers beseft dat die gemeentelijke en stedelijke creativiteit de motor zal zijn van onze relance zijn de komende weken en maanden. Daarom roept hij lokale besturen op om werk te maken van een lokaal relanceplan. Met de handreiking “lokale besturen als motor van post-corona herstel” wil hij hen hierin ondersteunen.

Het is een eerste aanzet van een overkoepelende visie en een aanreiking van handvaten. Gesteund op de vier pilaren die volgens ons de basis vormen van een alomvattend lokaal relanceplan: levenskwaliteit, economie, solidariteit,  en zorg en opvang. Verschillende steden en gemeenten gingen hier alvast mee aan de slag. Verschillende voorbeelden zijn alvast onderaan deze pagina opgenomen. Laat het dienen als voorbeelden en inspiratie voor andere besturen om ook werk te maken van hun lokale relance.

De handreiking is immers niet volledig af en zal dat ook nooit zijn. Het is een levend document, work in progress. Aanvullingen, ideeën, voorbeelden... kunnen nog steeds doorgestuurd worden naar vlaanderenhelpt@vlaanderen.be. Regelmatig zal er een geüpdatete versie op deze site geplaatst worden. Zodat kruisbestuiving ontstaat en lokale besturen ook hier kunnen inspireren.

Informatie

LEES HET DOCUMENT HIER

(versie 3 - 08/06/2020)

OF KLIK HIER OM TE DOWNLOADEN

De eerste relanceplannen

MECHELEN

LEVENSKWALITEIT

Economie

SOLIDARITEIT

Andere

Onderwijs