Informatie van ministers Somers, Dalle en Beke aan lokale besturen over mentaal welzijn tijdens de COVID-19 pandemieGeachte gouverneur,
Geachte burgemeester,
Geachte algemeen directeur,
 

De COVID-19-pandemie woedt ondertussen al 9 maanden in ons land. Als lokaal bestuur bent u steeds de spil geweest, zowel voor de snelle en concrete aanpak in het begin, voor het toezicht op het naleven van de maatregelen, als binnen het plan 'Lokale Veerkracht' van de Vlaamse overheid.
 
Samen komen we hier door.
 
Maar waar we in het voorjaar buiten konden gaan wandelen, worden de dagen vandaag korter, donkerder en kouder. Met de feestdagen voor de deur, is het meer dan ooit belangrijk om de meest kwetsbaren niet uit het oog te verliezen. Opnieuw kan u hier een belangrijke rol in spelen. In de eerste golf organiseerden jullie massaal hartverwarmende acties. Aan de hand van enkele voorbeelden hiervan willen we illustreren hoe je hier als lokaal bestuur op kan inzetten:

  • In verschillende gemeenten zochten jeugdwerkers en welzijnswerkers actief contact met jongeren via sociale media, één-op-één stoepgesprekken, de verdeling van pakketten met ontspanningsmateriaal en zetten lokale besturen in op het aanreiken van meer materiële hulp zoals het organiseren van een inzamelactie van laptops voor kwetsbare gezinnen of een locatie te voorzien om te printen of te studeren;

  • In woonzorgcentra hielp men senioren leren skypen, zodat ze contact konden houden met hun kinderen en kleinkinderen;

  • Niet iedereen verstaat de coronamaatregelen even gemakkelijk. Daarom werden deze vertaald in tientallen talen en verspreid in het straatbeeld. Ook buddy’s werden ingeschakeld om te verzekeren dat nieuwkomers de maatregelen begrepen en tegelijkertijd hun voeling met onze maatschappij niet verloren;

  • Andere gemeenten zochten vrijwilligers die alle 65+-ers proactief opbelden om te vragen hoe het met hen ging en of ze hulp konden gebruiken zoals inkopen doen.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Jullie hebben massaal initiatieven genomen. Dat zijn er te veel om op te noemen. Op www.vlaanderenhelpt.be verzamelden we alle goede voorbeelden die ons bereikten. We hopen dat het als inspiratiebron mag dienen.
 
Net omwille van de huidige coronamaatregelen, is het meer dan ooit belangrijk om in verbinding met de kwetsbare groepen te staan. Zorg ervoor dat we ondersteunend kunnen blijven werken: laat hulpverleners een wandeling maken met iemand die ze bijstaan, sta drempelbezoeken bij cliënten toe of laat een voedselpakket leveren bij wie daar nood aan heeft.
 
Het (jeugd)welzijnswerk, professionelen en vrijwilligers zijn erkend als essentiële dienstverlening. Het spreekt voor zich dat alle preventieve en hygiënische maatregelen gerespecteerd moeten worden maar laat strenge coronamaatregelen niet in de weg staan om dit soort initiatieven te ondersteunen. Deze welzijnswerkers, professionelen en vrijwilligers mogen binnen het wettelijk kader, hun werking verderzetten en hun doelgroep contacteren. Samen zorgen ze er mee voor dat de publieke ruimte een deel van de oplossing is, niet het probleem. Op die manier kan worden vermeden dat problematische situaties verder escaleren. Zij zijn meer dan bereid om ook met jullie en ordehandhavers, zoals politie en gemeenschapswachten, in overleg te gaan en samen te zoeken naar oplossingen.

  • De richtlijnen voor de welzijnssectoren vindt u hier;

  • Specifieke maatregelen voor de jeugd kan u hier nalezen;

  • Informatie over het werken met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren vindt u hier;

  • Recentelijk werd jullie ook de omzendbrief bezorgd met de nodige richtlijnen om de organisatie van stille leerplekken voor studenten mogelijk te maken, die u hier kan nalezen. 

We willen jullie tot slot nogmaals van harte bedanken voor de inspanningen die jullie de voorbije maanden reeds leverden. Aarzel niet om contact op te nemen met ons. We helpen u waar mogelijk. U hoeft het maar te vragen. De deuren van de Vlaamse overheid staan 'virtueel' open. Samen laten we niemand achter.
 

 

Met vriendelijke groeten,
 
Minister Bart Somers
Minister Benjamin Dalle
Minister Wouter Beke