logo_29.png

Werkwijze controle quarantaineplicht

 

De contactnames gebeuren op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

 

Mocht blijken dat er een verhoging van het aantal te contacteren personen is, zullen extra contactnames gebeuren op woensdag en tijdens het weekend.

 

O.b.v. de data in het overzicht ‘Lijst personen in quarantaine of isolatie’ dat het gemeentebestuur kan opvragen via https://zorgatlas.vlaanderen.be/  wordt er een exceldocument opgeladen met de aangeleverde data.

De lijst wordt op een beveiligde map op de server opgeslagen.

De gegevens worden naast de gegevens van de ‘Lijst van de te contacteren personen ikv COVID + test’ gelegd zodat er geen dubbele contactnames zijn binnen het gezin, welke ook in een beveiligde map op de server worden opgeslagen.

 

Het exceldocument van de ‘Lijst personen in quarantaine of isolatie’ wordt na de telefonische contactname aangevuld met volgende gegevens:

 

  • Datum contactname

  • Reden quarantaine:

  • reis buitenland

  • hoogrisicocontact

  • andere 

  • Combinatie met tewerkstelling of onderwijs

  • Bijkomende vragen / info

 

De opvolging van de quarantaineplicht en de opvolging i.k.v. bron- en contactopsporing wordt door verschillende medewerkers uitgevoerd, zoals sterk aanbevolen door zowel AZG als VVSG.

Wanneer geen contact bereikt wordt of de bewoner aangeeft zich niet aan de quarantainemaatregel te (willen) houden, beslist de burgemeester over verdere maatregelen (o.a. langs sturen politie).

WhatsApp Image 2021-01-22 at 10.33.03.jp
pol.jpg

Het toezicht gebeurt door de politie en meer specifiek door de wijkagenten.

Zij doen dit op een zachte manier met de invalshoek van “quarantaine-coach”.

 

Klik hier voor de PowerPoint die gebruikt werd om de wijkagenten te briefen over het toezicht.