• Sectorale draaiboeken
     

De sectorale draaiboeken zijn de houvast bij uitbraken in collectiviteiten. Denk maar aan een woonzorgcentrum, school of sportkamp.

  • Sectorale draaiboeken
     

De sectorale draaiboeken zijn de houvast bij uitbraken in collectiviteiten. Denk maar aan een woonzorgcentrum, school of sportkamp.

WZC en andere voorzieningen die op korte termijn door personeelsuitval verpleegkundige, verzorgende en logistieke ondersteuning nodig hebben, kunnen beroep doen op cohortteams (opgericht op het niveau van de eerstelijnszones) = vaste equipes van verzorgenden of verpleegkundigen, die exclusief instaan voor de zorg bij (vermoedelijk besmette personen)