• Toolbox 

 

Deze wordt opgesteld door het NCCN en zal snel hier toegevoegd worden. In afwachting van deze toolbox kan je hieronder een niet exhaustief overzicht vinden van maatregelen die kunnen worden genomen, uiteraard in functie en in verhouding tot de aard en de omvang van de uitbraak. Je zal er o.a. in terugvinden hoe je: 

 

 • Vroegere nationale maatregelen terug invoert, eventueel in omgekeerde volgorde: de maatregelen die laatst versoepeld zijn, als eerste terug verstrengen

 • Quarantainemaatregelen uitvaardigt en welke

 • Betrokken instellingen of zones afschermt: niemand binnen of buiten tenzij voor werk, voeding, medische noodzaak

 • Een avondklok invoert

 • Federale maatregelen (mondmaskers, handhygiëne, social distancing) controleert en handhaaft

 • Strengere hygiënische maatregelen oplegt (vb. mondmaskers)

 • Samenscholingen verbiedt met eventueel leeftijdslimieten

 • Horeca sluit of beperkt

 • (Niet-essentiële) winkels sluit of beperkt

 • Markten, beurzen, evenementen verbiedt, beperkt of uitstelt

 • Muziek- en theaterzalen, fitnesscentra, sportinfrastructuren of zwembaden sluit

 • Op het openbaar vervoer plaatsen vermindert

 • Groepsmanifestaties beperkt, uitstelt of verbiedt.

 • Bubbels beperkt

 • Brede testing organiseert