workshop

Via deze workshop bent u als lokaal bestuur meteen op de hoogte van de huidige stand van zaken. U krijgt er van A tot Z alle informatie gepresenteerd die u nodig heeft om aan de slag te gaan.

LOKALE CONTACTTRACING

#vlaanderenhelpt