Handelaars kunnen kiezen voor winkelen op afspraak  

Wat is het?

 • De winkelier kan er voor kiezen om te voorzien in een systeem waarbij klanten enkel op afspraak fysiek in de winkel aankopen kunnen doen, binnen een tijdslot, op een veilige manier. Het lokale bestuur kan dit mee faciliteren (zie boven: sluissysteem). Dit is voor alle duidelijkheid geen verplichting. Maar als individuele handelaars deze keuze willen maken, kunnen zij hierbij ondersteund worden.

  

Hoe kan je het aanpakken?

 • Bekijken op maat van de winkel  
   

 • Telefonisch / mail en een goede agenda
    

 • Reservatie- en afsprakentools, toegangssystemen (met verplichte handhygiëne), badge-systemen, handscan-systemen, enz.  
   

 • Samen met fysieke maatregelen  
   

 • Bv. organiseren van gescheiden in- en uitgangen en nooduitgangen 
   

 • Werk eventueel samen met private veiligheidsfirma’s voor opvolging en controle
    

 • Werk eventueel samen met de eventsector: verhuur van eventmateriaal/logistieke ondersteuning (plaatsen van hekkens, poortjes, tenten, toiletten, …)  
   

 • Samen met stimuleren van online (lokaal) aankopen  

  

Eventorganisaties kunnen u helpen: 

De evenementen- en/of beveiligginssector kan hierbij betrokken worden. Hun personeel heeft de ervaring om dit alles in goede banen te leiden.

Bruno Schaubroeck                         

Bruno@event-confederation.be  

0475 288 304  

   

Stijn Snaet                                          

stijn@event-confederation.be  

0475 703 676  

Contact beroepsfederatie van de beveiligingssector:

Telefoon: +32 2 313 87 04

Email: info@apeg-bvbo.be